IZBIRA PRAVILNIGE TAHOGRAFSKEGA LISTIČA

Tahografi so prvič postali obvezni v Nemčiji leta 1952, leta 1985 pa tudi v ostalih evropskih državah. V vozila so jih vgrajevali vse do leta 2006. V tem obdobju je bilo izdelanih veliko različnih vrst tahografov, zato moramo biti pri izbiri lističa pazljivi, da ustreza našemu modelu.

DELITEV TAHOGRAFOV

Analogni tahografi se delijo na dve večji skupini. Starejši so STANDARD, novejši pa AUTOMATIK.

STANDARD

Pri STANDARD tahografih je pri vožnji potrebno ročno prestaviti simbol na vožnjo.

Standard lističi se lahko uporabljajo tudi v automatic tahografih.

[products columns=”2″ orderby=”title” order=”ASC” ids=”1569, 1588″]
AUTOMATIC

Pri AUTOMATIK tahografih se ob premikanju vozila vožnja beleži avtomatsko.

[products columns=”4″ orderby=”title” order=”” ids=”1553, 1593″]

DOLOČITEV MERILNEGA OBMOČJA

Merilno območje lahko takoj opazimo na sprednji strani tahografa, ali pa na tipski ploščici.

TIPSKA ODOBRITEV

Vedno je potrebno preveriti, da je na zadnji strani lističa navedena enaka tipska odobritev kot na tahografu.

BELEŽENJE OBRATOV MOTORJA

Nekateri tahografi na zadnjo stran lističa beležijo tudi število obratov motorja, zato moromo zanje izbrati primerne lističe.

[products columns=”2″ orderby=”title” order=”ASC” ids=”1574, 1601″]